De Ontmoeting

Praktijk voor coaching

Pasted Graphic 1

Visie op coaching
Mijn uitgangspunt is dat mensen zelf beschikken over innerlijke kracht en wijsheid om het goede te doen en het beste uit zichzelf te halen. Dit zou je de bril kunnen noemen waardoor ik kijk.

Maar soms lijkt het even niet mogelijk dit eigen reservoir aan te boren. Klanten geven vaak aan wel anders te willen werken of leven maar weten niet precies hoe.
Vaak zal verandering gewenst zijn maar soms ook is juist het leren accepteren van wat er is, aan de orde.

Voorop staat dat je zelf regisseur bent van je eigen ontwikkeltraject. Het is de rol van een coach om aan te zetten tot reflectie, te stimuleren om te kijken vanuit meerdere perspectieven en te helpen bij het maken van eigen keuzes. Op die wijze ontstaat beweging en groei voor jezelf en daardoor ook voor de organisatie.

Ik heb echter ervaren dat in professionele ontwikkeltrajecten vaak ook behoefte ontstaat aan het aanleren van nieuwe vaardigheden of aan een concreet advies Dit is bijvoorbeeld het geval bij leiderschap en communicatie. U mag van mij verwachten dat ik dan, gegeven mijn achtergrond, de pet van coach even tijdelijk verruil voor die van adviseur of trainer.