De Ontmoeting

Praktijk voor coaching

Pasted Graphic 1

de Ontmoeting
....“ Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en werken van mensen, en daarmee ook aan de ontwikkeling van organisaties.” ....

Dat is de missie en inspiratie van waaruit ik in ’98 koos voor het vak van coach en trainer. Een missie die ik de afgelopen jaren heb mogen vertalen in het werken met mensen uit diverse branches werkzaam op verschillende functieniveau’s. Klanten zijn onder andere afkomstig uit de zorg, de financiele wereld, het onderwijs, produktiebedrijven en gemeenten. Zij zijn werkzaam in een diversiteit aan functies als bijvoorbeeld leidinggevende, arts, verpleegkundige of verzorgende, (hoog)leraar en directeur.

In evaluaties over mijn stijl van werken krijg ik woorden terug als: respectvol, verhelderend, diepgaand, humor, confronterend en doelgericht.

Naast mijn academische basis zijn het de volgende vakgerichte opleidingen die mij als coach vooral gevormd hebben:

  • Beroepsopleiding Coach (School voor Coaching)
  • Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)
  • Rationele Emotieve Training (RET)
  • Programma’s binnen het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP)
  • Co-Actief Coachen (Coaches Training Institute / Schouten & Nelissen)

Maar minstens zo belangrijk als methoden en technieken is dat ik je als mens help te reflecteren vanuit oprechte benieuwdheid en betrokkenheid.Achtergrond
Mijn achtergrond bestaat uit een combinatie van een stevige basis in het bedrijfsleven, diverse vakgerichte ontwikkeltrajecten en een flinke portie levenservaring.

In ’83 studeerde ik af als Neerlandica maar ik koos voor een loopbaan in het bedrijfsleven. Na vervolgopleidingen in communicatie, organisatie en management, was ik achtereenvolgens werkzaam in functies als consultant, projectleider en leidinggevende.
Ik heb vanuit mijn verschillende rollen kunnen ervaren hoe belangrijk het voor mens en organisatie is als mensen met plezier, gemotiveerd hun werk doen. Maar ook dat er soms belemmeringen in de weg staan waardoor dat niet mogelijk is.

Dit inzicht was de aanleiding en inspiratie voor de stap die ik in 1998 zette naar het vak van coach. Een vak dat ik in iedere nieuwe ontmoeting weer met veel liefde beoefen.
Momenteel ben ik naast mijn werkzaamheden als coach ook verbonden aan een ziekenhuis als klachtenbemiddelaar.